• Angleščina
  • Nemščina
  • Greek
  • Ruščina
  • Slovenščina

RECIKLAŽA

MPI RECIKLAŽA d.o.o.

TAB d.d. ni samo proizvajalec visoko kvalitetnih svinčenih bateriji, ampak v svojem hčerinskem podjetju MPI Reciklaža d.o.o. skrbi tudi za ekološko odstranjevanje in razgradnjo (reciklažo) rabljenih oziroma odpadnih baterij.

S sodelovanjem v EcoMotion procesu je lahko uporabnik baterij prepričan, da bodo vse vrnjene baterije in njihova vsebina ponovno uporabljene kot tudi v skladu z zakonodajo.MPI RECIKLAŽA D.O.O.

Viktor Fortin: +386 2 870 0266TAB-IPM Logistika, Plastika In Storitve D.O.O.

Hčerinsko podjetje TAB-IPM bistveno prispeva k varovanju okolja in virov z uporabo visoko učinkovitih tehnologij, posledično optimiziranih procesov in inovativnih izdelkov. Njihov koncept obsega ekološko in odjemalcem prilagojeno proizvodnjo PP granulata, ki je sestavljen iz recikliranih materialov in nadgrajen v visokokakovostne PP kompozite. Z recikliranjem in ponovno uporabo tako zagotovijo kroženje surovin in materialov v zaprtem krogu ter zmanjšajo obremenitve okolja.

TAB-IPM LOGISTIKA, PLASTIKA IN STORITVE D.O.O.

Igor Lipovnik: +386 31 335 008