• Slovenščina

PROJEKTI

Naziv projekta:

AVTOMATIZIRANA PROIZVODNJA LI-ION BATERIJ ZA SHRANJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE


TRAJANJE PROJEKTA
05/2022 – 06/2024
CELOTNA VREDNOST PROJEKTA
11,34 mio EUR
EU FINANCIRANJE
2,50 mio EUR

Finančna sredstva za izvedbo projekta zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, NextGenerationEU.

NAMEN PROJEKTA:

Namen investicije je spodbuditi trajnostno delovanje podjetja TAB d.d. z vlaganjem v najboljšo razpoložljivo tehnologijo (BAT) za vzpostavitev proizvodnje linije, ki bo prispevala k dekarbonizaciji, zelenemu gospodarstvu in digitalizaciji podjetja ter omogočila večjo produktivnost, rast in konkurenčnost. Investicija v podjetju TAB d.d. je investicijaza prihodnost – podjetje bo s to investicijo sledilo globalnim trenom na področju izdelovanja baterij, kjer se pričakuje hitro povečanje povpraševanja Li-ionskih baterij.

CILJI PROJEKTA:

Cilji investicije so dvig produktivnosti in dolgoročna konkurenčnost podjetja TAB d.d., zagotavljanje trajnosti, dekarbonizacije in digitalizacije poslovanja, doseganje višje dodane vrednosti produktov, doseganje višje dodane vrednosti na zaposlenega in ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter dodatno
zaposlovanje ter krepitev lokalnih in globalnih verig vrednosti.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz naslova sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost s proračunske postavke 221475 – C3K9IC Spodbujanje investicij po ZSInv za pametno, trajnostno in vključujočo rast NOO – MGRT.«

Naziv projekta:

DIGITALNA PREOBRAZBA PODJETJA TAB D.D.

Finančna sredstva za izvedbo projekta zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, NextGenerationEU.

TRAJANJE PROJEKTA

10/2021 – 03/2024

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA

3,08 mio EUR

EU FINANCIRANJE

1,63 mio EUR

NAMEN PROJEKTA:

S projektom DIGITAB želi podjetje TAB skupaj s konzorcijskimi partnerji razviti nove tehnologije, ki bodo omogočale oddaljeno spremljanje stanja baterij v uporabi s pomočjo podatkov, ki bodo pridobljeni z uporabo IoT tehnologije. Ti podatki bodo uporabljeni za analizo stanja baterij, izboljšavo kakovosti baterij ter razvoj novih poslovnih modelov kot je na primer »Battery as a Service«, kjer podjetje ne bo več prodajalo produktov kot takih ampak baterije kot storitev. Z uporabo VR in AR tehnologij bo razvita platforma, ki bo omogočala oddaljeno podporo servisnim storitvam ter virtualno učenje novega kadra. V okviru projekta bo izboljšano stanje spremljanja tehnoloških in okoljskih parametrov tekom proizvodnje baterij ter digitalno podpisovanje sledljivosti proizvodnje z zapisovanjem teh podatkov s pomočjo veriženja blokov.

CILJI PROJEKTA:

Omogočeno spremljanje z obdelavo podatkov o baterijah s pomočjo IoT tehnologije ter uporaba VR in AR tehnologije za izboljšanje servisnih storitev na daljavo in učenje kadra ter spremljanje tehnoloških parametrov v proizvodnji s postavitvijo okolja za razvoj novih poslovnih modelov, kot tudi uvedba digitalnega potnega lista baterij.

Naziv projekta:

RAZVOJ NADOMESTNE LI-ION TRAKCIJSKE BATERIJE Z INTEGRIRANO PAMETNO ELEKTRONIKO

Cilji projekta so sledeči:
· Hitro polnjenje in balansiranje baterije v času 1,5 ure do 100% soc.
· Integrirani aktivni in pasivne mehanizmi, kateri bodo povečali varnost Li-Ion baterij.
· Spremljanje podatkov Li-Ion baterij v realnem času in prenos ter beleženje le teh preko integriranega sistema

IoT. Namen projekta “RAPLIBAT” je razvoj inovativne nadomestne Li-Ion trakcijske baterije z integrerano elektroniko za nadzor delovanja in spremljanja parametrov med delovanjem viličarja ter s podporo komunikacije s pametnimi polnilniki za zagotavljanje energetsko učinkovitega hitrega polnjenja. Podjetjem bo to omogočilo sprotno optimizacijo delovnih procesov in pregled nad delovanjem vsake baterije posebej. S projektom bomo ravno tako pripomogli k zmanjšanju porabe energije pri obratovanju, kar bo pripomoglo k zmanjšanju obratovalnih stroškov in posledično nižjim izpustom CO2. 

 Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska Unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj ( www.eu-skladi.si ).

Naziv projekta:

RAZVOJ VRLA AGM S/S BATERIJE Z VIŠJO STOPNJO START-STOP FUNKCIJE

V času od 9.9.2016 do 22.10.2018 izvajamo raziskovalno – razvojni projekt z naslovom »Razvoj VRLA AGM S/S baterije z višjo stopnjo Start-Stop funkcije«.

Namen projekta je z inovativnim tehnološkim postopkom kontinuiranega ulivanja razviti korozijsko odporno pozitivno AGM mrežico za VRLA AGM S/S baterijo z višjo stopnjo Start-Stop funkcije. Le-ta bo namenjena za zagon motorjev z notranjim izgorevanjem in napajanje električnih porabnikov v osebnih avtomobilih z višjo stopnjo Start-Stop sistema, ki vključuje rekuperacijo energije pri zaviranju in asistenco med vožnjo in pri pospeševanjem s katerimi avtomobilska industrija znižuje emisije CO2.

Cilji projekta so sledeči:

1. Razvoj korozijsko odporne AGM mrežice.

2. Povečanje produktivnosti izdelave pozitivnih plošč iz 75.000 kosov/8h na 170.000 kos/8h.

3. Razvoj AGM baterije za prvovgradnjo v avtomobilski industriji.

4. Zmanjšanje proizvodnega izmeta pod 1%.

TAB AGM STOP AND GO BATTERY

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska Unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj ( www.eu-skladi.si ).

Zagotovljena finančna pomoč je razvidna s tabele: