• Αγγλικά
  • Γερμανικά
  • Ελληνικά
  • Ρωσικά
  • Σλοβενικά

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

MPI RECIKLAŽA d.o.o.

Η TAB δεν είναι μόνο παραγωγός μπαταριών υψηλής ποιότητας, αλλά φροντίζει επίσης για την οικολογική απομάκρυνση και αποσύνθεση (ανακύκλωση) χρησιμοποιημένων μπαταριών στην θυγατρική εταιρεία MPI Reciklaža d.o.o.

Συμμετέχοντας στη διαδικασία EcoMotion, ο καταναλωτής της μπαταρίας μπορεί να είναι σίγουρος ότι όλες οι μπαταρίες που επιστρέφονται στην TAB και το περιεχόμενο μολύβδου τους θα επαναχρησιμοποιηθούν και ότι θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται από το νόμο.MPI RECIKLAŽA D.O.O.

Viktor Fortin: +386 2 870 0266