• Αγγλικά
 • Γερμανικά
 • Ελληνικά
 • Ρωσικά
 • Σλοβενικά

ΕΠΑΦΕΣ

BASIC CONTACT INFORMATION

 • TAB Tovarna akumulatorskih baterij d.d.

  Polena 6, SI - 2392 Mežica, Slovenija

 • Phone

  +386 2 87 02 300

 • Email

  info@tab.si

 • Fax

  +386 2 87 02 305

MANAGEMENT

Bogomir Auprih

General manager
  +38628702300

Klavdija Kajzer

Financial and accounting manager
  +38628702334

Martin Rebula

Technical manager
  +38628700250

Damjan Ročnik

Production manager for starter batteries
  +38628700212

Niko Gunzek

Production manager for industrial batteries
  +38628702348

Matjaž Kitek

Service manager
  +38628700211

Marko Krajnc

R&D and technology manager for starter batteries
  +38628700251

Darijan Cigler

Sales manager
  +38628702321

Aleksandra Zmagaj

Marketing manager
  +38628702466

Barbara Pratneker

Head of commercial operations and strategic purchase
  +38628700284

Blanka Ogriz

Logistic manager
  +38628700269

Andreja Korošec

Sales area manager (Western Europe)
  +38628702389

Orlina Ignatova

Sales area manager (Eastern Europe)
  +38628700298

Primož Fajmut

Sales area manager (rest of the world)
  +38628702454

Robert Mešnjak

Sales area manager for starter batteries (Slovenia and Ex-YU markets)
  +38628702309

Simona Kurent

Sales area manager for traction batteries (Slovenia and Ex-YU markets)
  +38615187243

Zdravko Pavše

Quality manager
  +38628702362

Davorin Vončina

Human resource manager
  +38628702377

Aleš Horvatič

Head of legal department
  +38628702464

Tanja Fašun

Environmental and ecology manager
  +38628700217