• Αγγλικά
  • Γερμανικά
  • Ελληνικά
  • Ρωσικά
  • Σλοβενικά

TAB in Macedonia

TAB in Macedonia

TAB in Macedonia

  • On January 14, 2013

We are pleased to announce that in July 2012 TAB d.d. purchased a majority share in Vesna SAP, the prestigious Macedonian battery producer.

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Όλα τα νέα