ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η TAB παράγει κάθε είδους μπαταρίες μολύβδου-οξέος και προσφέρει
διαφορετικές υπηρεσίες προ και μετά την πώληση για να καλύψει όλες τις πιθανές
ανάγκες των πελατών. Η φιλοδοξία της εταιρείας είναι να είναι καλύτερη από τον
ανταγωνισμό, μοναδική σε ορισμένες ιδιαιτερότητες. Επιπλέον, επιθυμεί να πετύχει
υψηλό βαθμό αναγνώρισης και θετικής αποδοχής της εταιρείας και των προϊόντων
της με πελάτες (αγοραστές, προμηθευτές) καθώς και να διευρύνει το κοινό της.
 
Ως εκ τούτου, εκτός από το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη,
παραγωγή και πώληση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας, η εταιρία αναπτύσσει
εταιρικές σχέσεις με όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που
εμπλέκονται στη λειτουργία της: με αγοραστές και προμηθευτές, με τους
εργαζομένους της βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας τους και με διαφορετικά
δημόσια συμφέροντα.