• Angleščina
  • Nemščina
  • Greek
  • Ruščina
  • Slovenščina

PREDSTAVITEV PROJEKTA DIGITAB

PREDSTAVITEV PROJEKTA DIGITAB

PREDSTAVITEV PROJEKTA DIGITAB

  • On January 27, 2023

Mežica, 26. januar 2023

Na dogodku podjetja TAB d.d., smo skupaj z našimi konzorcijskimi partnerji predstavili projekt Digitalizacija podjetja TAB d.d. (DIGITAB). Digitalizacija je za naše podjetje ključnega pomena, saj dviguje učinkovitost podjetja, znižuje stroške poslovanja, dviguje kompetence zaposlenih … Projekt je podprt s strani države, v njem sodelujemo s slovenskimi podjetji, predvsem iz lokalnega okolja.

Za projekt DIGITAB bomo iz naslova javnega razpisa »digitalne preobrazba gospodarstva« pridobili 1,63 milijona evrov evropskih sredstev v okviru slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost. Skupna vrednost projekta znaša 3,08 milijona evrov. Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki ga financira Evropska unija – NextGenerationEU. Družba TAB predvidoma pričakuje 44% nepovratnih sredstev, medtem ko ostali konzorcijski partnerji okrog 60%. Družba TAB bo prispevala približno polovico nefinanciranega dela sredstev, preostalo polovico pa bodo skupaj zagotovili ostali partnerji v konzorciju.

V okviru projekta DIGITAB smo s konzorcijskimi partnerji, družbami Stroka produkt, Stroka, Inbex, EUTRIP, TROIA in Pro-bit, pričeli z Digitalizacijo podjetja TAB d.d. v oktobru 2021. Projekt bo predvidoma trajal do aprila 2024.

Družba TAB skupaj s partnerji želi razviti nove tehnologije, ki bodo omogočale oddaljeno spremljanje stanja baterij v uporabi s pomočjo podatkov, ki bodo pridobljeni z uporabo IoT tehnologije. Ti podatki bodo uporabljeni za analizo stanja baterij, izboljšavo kakovosti baterij ter razvoj novih poslovnih modelov, kot je na primer »Battery as a Service«, kjer podjetje ne bo več prodajalo produktov kot takih, ampak baterije kot storitev. Z uporabo VR in AR tehnologij bo razvita platforma, ki bo omogočala oddaljeno podporo servisnim storitvam ter virtualno učenje novega kadra. V okviru projekta bo izboljšano stanje spremljanja tehnoloških in okoljskih parametrov tekom proizvodnje baterij ter digitalno podpisovanje sledljivosti proizvodnje z zapisovanjem teh podatkov s pomočjo veriženja blokov.

Z uvedbo novih tehnologij bomo v podjetju neposredno izboljšali vplive na okolje, kar bomo dosegli z optimizacijo porabe energentov, zmanjšanjem potrebnih službenih poti zaradi servisne podpore na daljavo in z optimizacijo poslovnih procesov. S spremljanjem baterij na daljavo bomo lahko poskrbeli, da bodo baterije vedno delovale v ustreznem okolju in bodo ustrezno vzdrževane. S tem pa bomo podaljšali življenjsko dobo baterij.

Zelo pomembni so tudi trajnostni učinki projekta, kot so dvig digitalnih kompetenc zaposlenih, dvig dodane vrednosti na zaposlenega, zmanjšanje stroškov poslovanja, ekosistem partnerjev, ki bo digitalno transformiral poslovne modele ter medsebojna povezanost različnih tehnologij in poslovnih funkcij.

S projektom digitalne preobrazbe podjetja želimo poleg ciljev in trajnostnih učinkov projekta poskrbeti za večjo povezanost med podjetji in s tem ustvariti ekosistem za nadaljnji razvoj novih produktov tako v podjetju TAB kot pri partnerskih podjetjih. Vsem partnerjem želimo ponuditi poligon za testiranje novih tehnologij in jim pri tem pomagati osvojiti potrebno znanje in kompetence, da bodo lahko podobne storitve nudili tudi širše v gospodarstvu. Izvedba tako obsežnega projekta v Koroški regiji, v katerega so vključena lokalna podjetja, bo pozitivno vplivala tudi na kompetence kadra v podjetjih, to znanje pa bo zagotovo pripomoglo k novim podobnim projektom v prihodnje.

    Vse novice